Start

När digitalt nätverkande blir lika viktigt (viktigare) än betald marknadsföring

I stort sett alla företag har idag en digital närvaro i någon form. Oftast i form av en webbplats och en närvaro i någon eller några sociala kanaler.  Men ganska ofta saknas en riktigt genomtänkt strategi med närvaron, speciellt om vi ser till sociala medier. Ännu mer vanligt är att det saknas en strategi och plan för hur ledning och medarbetare kan bidra. Det behöver inte vara så. Redan några små förändringar kan göra stor skillnad. Här är några exempel på tjänster jag erbjuder:

Kommunikations-strategi


Nå era affärsmål med en genomtänkt strategi. Jag leder strategiarbetet tillsammans med er.

Ledarcoaching


Stärk din position som ledare genom en bra digital profilering. Jag coachar dig genom processen.

Social Selling


Öka din försäljning och stärk varumärket genom digitalt nätverkande. Jag håller LinkedIn-kurser och ger personlig coaching.

Föreläsningar och workshops


Skräddarsydda och öppna föreläsningar och workshops om digital kommunikation.


Kom igång med LinkedIn!


Workshop för dig som är ny på LinkedIn eller aldrig har varit så aktiv där. Vi går igenom grunderna som är desamma oavsett för vilket syfte du tänker använda LinkedIn.


Intresseanmälan ≫

Som delägare och coach i LinkedCoach erbjuder jag också ett unikt program med individuell coachning för att lära sig LinkedIn och att bygga vanan att använda LinkedIn.


Läs mer om LinkedCoach ≫

LinkedIn-coachning

med LinkedCoach

Rolf Lindström, digital coach

Jag stärker dig som är ledare och ditt företag i vilka ni vill vara och matchar det analoga livet med det digitala. 

Kontakta mig


Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för er. Jag kan även erbjuda fler tjänster än exemplen ovan.

Telefon

070-6885026